ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

GREEK VENTURE

     Η Greek Venture ιδρύθηκε το 2004 με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στους τομείς της πληροφορικής και της διαφήμισης .

Σήμερα εν έτει 2018 ο όμιλος μας δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • Μεσιτικές υπηρεσίες για τουριστική εκμετάλλευση, τύπου Airbnb σε όλη την Ελλάδα,
 • Τμήμα Πληροφορικής και Διαδικτυακού Μάρκετινγκ,
 • Τμήμα Γραφιστικών υπηρεσιών (Ψηφιακή και Έντυπη χρήση),
 • Τμήμα Εμπορίου και επεξεργασίας υλικού προς εκτύπωση

     Φιλοσοφία «Η λύση απέναντι στο πρόβλημα της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της εξωστρέφειας της κάθε επιχείρησης, δεν απαιτεί κόπο αλλά ένα σωστό και ξεκάθαρο τρόπο, συνδυασμένο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος». Στην προσπάθεια ανεύρεσης αυτού του τρόπου η Greek Venture αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη της ως ένα ξεχωριστό-μοναδικό συνεργάτη στον οποίο παρέχει μια πληθώρα προσαρμοσμένων εργαλείων – λύσεων για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.

     Με εφόδια την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών της και με την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η εταιρεία επιθυμεί να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής προσπάθειας, παρέχοντας άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις. Ο μικρός μέσος όρος ηλικίας, το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δημιουργική και πρωτοπόρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που αποτελούν εχέγγυα για το σύνολο των συνεργασιών της είναι:

 • Η στόχευση – εξειδίκευση των υπηρεσιών της.
 • Η δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων για τον κάθε πελάτη  ξεχωριστά.
 • Η διαρκής αναβάθμιση των διαδικασιών και η βελτίωση των παρερχόμενων υπηρεσιών της.
 • Η άμεσα μετρήσιμη αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.
 • Η αξιοπιστία των στελεχών και συνεργατών της.
 • Ίση μεταχείριση και αξιοκρατική αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων.
 • Προσανατολισμός στην αγορά.                                                                                                                                                                                                                (Ο προσανατολισμός της Greek Venture σε σχέση με την αγορά που δραστηριοποιείται είναι βασισμένος στην διεύρυνση της αγοράς, γεγονός που το αποδεικνύει η στάση της απέναντι σε όλες τις εμπλεκόμενες στο επιχειρηματικό σύστημα ομάδες)

     Εικόνα, η πορεία της Greek Venture στην αγορά, μέσω των παρερχομένων υπηρεσιών της, έχει αναδείξει νέες συνεργασίες και δημιούργησε αρκετά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί στη συνείδηση του κλάδου ως μία μοναδική, αξιόπιστη και καινοτόμα επιχείρηση στην διαχείριση καταλυμάτων, δημιουργία ιστοσελίδων, διαφήμιση και προώθηση υπηρεσιών. Tα επιχειρηματικά δεδομένα αλλάζουν με  γοργούς ρυθμούς, η πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις για μείωση του κόστους είναι μεγάλη, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας είναι πιο έντονη από ποτέ.  

     Όλες οι παραπάνω πιέσεις που ασκούνται στην αγορά καθιστούν απαραίτητη την ανάγκη ενσωμάτωσης νέων μεθόδων και πιο αποτελεσματικών. Σε αυτή τη βάση ο στόχος της Greek Venture είναι να καλύψει της νέες ανάγκες των επιχειρήσεων δημιουργώντας εξειδικευμένες υπηρεσίες.